7 Sep 2013

Pemasaran Melalui SMS / SMS Pintar

Smart SMS app - alat pemasaran SMS yang menghantar SMS pukal dari PC, menghantar SMS dengan hanya 1 sen atau 5 sen melalui modem dengan kad SIM, menyediakan pilihan untuk menghantar SMS generik atau peribadi, menghantar SMS serta-merta atau mengikut jadual ditetapkan, memastikan keselamatan data dan menyediakan dihantar-SMS dan laporan yang diterima-SMS.
Dapatkan teknik terkini dengan tercanggih dengan klik dibawah.

iklan